de ziekenbezoekgroep

Ook in 1996 werd Karel d’n Invoudige uitgereikt.

Op voordracht van Prins Ceel d’n Urste is dat jaar het beeldje uitgereikt aan de ziekenbezoekgroep. Deze groep mensen getroost zich elk jaar weer de moeite om alle zieken en ouderen in onze gemeenschap met pasen en met de kerst te verblijden met een attentie en deze mensen door het jaar heen te bezoeken en een praatje met hen te maken.

De Buntstèkers hebben hiermee hun blijk van waardering willen uitdrukken voor al het werk dat deze groep doet om ook de mensen die het moeilijk hebben telkens weer een hart onder de riem te steken. Wij hopen dat zij nog lang dit uitstekende werk willen blijven doen.