Mie Moors

Buntstèkers ontvangen Mie Moors Memorial

Tijdens de carnavaleske raadsvergadering in Bladel ontvingen wij als carnavalsvereniging de Mie Moors Memorial. Hieronder de tekst zoals die voorgelezen werd tijdens de raadsvergadering. Hieruit blijkt dat deze memorial niet alleen voor ons als carnavalsvereniging is, maar voor alle Buntstèkers en Buntstèkerinnekes.

Voor de 22e keer heb ik , als Grootvorst en grijsleider,de eer om de Mie Moors Memorial te mogen uitreiken. Voor dit jaar 2008 op de 24e raadszitting der Muggezifters  mogen wij de Mie Moors Memorial uit reiken aan C.V. De Buntstèkers

Waarom de Buntstèkers.?

Laten we nog maar eens een gedeelte van tekst van het gedachtenisprentje van Mie Moors volgen. Zij was arbeidzaam, intelligent , sterk van persoonlijkheid  en eigenzinnig .

Al deze kwaliteiten zijn zonder meer van toepassing op de Buntstèkers…

Arbeidzaam. Noest aan het werk gelijk de ware Buntstèkers van weleer

Harde werkers zijn het daar in Netersel.

Er wordt zelfs beweerd dat Sint Jozef geen timmerman was maar Buntstèker.

 33 jaar geleden zijn aan het  werk geslagen om een fraaie carnavalsviering in Netersel te realiseren.

Ze zijn daar in geslaagd en hoe!

Geïnspireerd door de Buntstèkers  kwam er een optocht waar wij in Bladel goed mee waren en waar in Netersel bijna niemand kwam kijken omdat ze zelf allemaal meededen.

En nog steeds zitten er formidabele wagenbouwers zoals o.a. de Barbiertjes en de Tapkratjes

Ze organiseerden bals, zittingsavonden, ziekenbezoek, middag voor de senioren en kinderen.

Ondanks de beperkte theaterruimte en podium organiseren ze elk jaar weer hun zittingsavonden. En altijd zijn er weer Neterselse mensen die het podium betreden.

Ge zoudt denken ze geraken er door heen. Zoals b.v. ook mee de Prinsen. Elk jaar wir ne andere. Knap hoor terwijl het reservoir waar ze uit kunnen putten belange na niet zo groot is als in Blaal, dan ben je toch een krachtige gemeenschap.

Hoe eigenzinnig ze zijn blijkt o.a. uit het feit dat ze er in geslaagd zijn toch altijd nog een aparte sleuteloverhandiging te laten plaats vinden.

Sterke persoonlijkheden daar in Netersel. Ik ga geen namen noemen want dan moet ik het gemeenteregister voorlezen.. zij reiken geen MMM uit ze zijn in Netersel allemaal eigenzinnig goed bezig.

Er komt ne hoop goeds uit ut Hupke

Voor deze bijzondere vereniging de Buntstèkers hebben we dit jaar bij uitzondering gekozen voor mensen buiten Bladel. Getuigd ook van een brede visie die wij hebben Wij kozen voor de Buntstèkers.. Die zo krachtig arbeidzaam, intelligent en eigenzinnig zich altijd in een underdog positie manoeuvreren en er toch bij tijd en wijle in slagen om oe te overvleugelen

Als Grootvorst en als Ere-Buntstèkers mag ik vol van trots op dees clubke de MMM overhandigen aan Prins Frans de 33e en daarbij toch efkes een apart compliment geven aan de man die 33 jaar lang heel eigenwijs de voorzittershamer  hanteerde Wim Smets.

Brief die Mie Moors naar Bladel gestuurd heeft als blijk van waardering. Deze brief willen wij u uiteraard niet onthouden.

Beste Muggezifters,

Wat me nu is overkomen! Bij hoge uitzondering ben ik Bladel uit. Sinds maandag 4 februari 2008 ben ik op visite bij de Buntstèkers in ’t Hupke. Nou ja, visite. Er is eerder sprake van een lange vakantie. Dit op verzoek van de Muggezifters. En ik kan u wel vertellen, het bevalt me nu al prima! Ik ben in Netersel als blijk van waardering dat de Buntstèkers harde werkers zijn, eigenzinnig zijn en dat Netersel een krachtige gemeenschap betreft. Nou dat heb ik zelf aan den lijve mogen ervaren. Dat is toch anders dan alleen van horen zeggen. Nu al sta ik midden in de gemeenschap. Dat begon al met carnaval. Wat een gezellige en gemoedelijke boel. Een groot familiefeest. Op 18 april ben ik naar Neterpop geweest, een waar muziekspektakel in een grote tent op het sportpark. Niemand die me daar kende, het was voornamelijk jeugd die ik daar tegen kwam. Dat was wel anders op het feest van het gilde, die vierde dat ze 50 jaar geleden heropgericht waren. Ik mocht zelfs meelopen in hunnen optocht. Hier moest ik wel onderkoffer want hier kende ik nog wel enkele deelnemers. Hunnen hoofdman durfde mij zelfs een keer te laten schieten, ik denk dat hij de volgende keer wel nadenkt voor dat hij weer zoiets zegt. Wist ik dat ik omhoog moest schieten. En dan de drumfanfare Sint Brigida. Ontstaan uit het gilde. Ook zij hadden dit jaar een reden voor een feestje. Zij bestaan dit jaar 40 jaar. Hier mocht ik ook naar toe, wel moest ik weer onderkoffer want ge weet nooit wie ge daar tegen ’t lijf loopt. En inderdaad ik had verschillende mensen uit Bladel gezien, maar niemand die mij herkende. Ik heb zelfs met Guus Meeuwis meegezongen over Brabant, ja dat was nog eens een sfeertje. Ook heb ik schrobbelèr gedronken, dat doen ze hier meestal zo aan het eind van de avond. Dat is lekker man, dat hadden wij vroeger niet. Wat een eer, U ziet het. Het is een ijverig volkje hier in Netersel. Al met al lijk ik met mijn neus in de boter te zijn gevallen. En dat op loopafstand van Bladel.

Muggezifters, bedankt dat ik eens wat verder van huis mocht zijn.

Mie Moors