Hulp in nood

Ook in 1998 werd Karel d’n Invoudige wederom uitgereikt.

Op voordracht van Prins H.A.M. d’n Urste werd het beeldje uitgereikt aan Flip Michiels. Flip is de drijvende kracht achter de “hulp in nood” activiteiten. Hij zorgt voor de bekende kraam tijdens Netersel kermis. Het geld dat dit opbrengt is voor de zieken en hulpbehoevenden van de Neterselse gemeenschap. Elke maand moeten hiervoor tientallen fruitmanden bezorgd worden. Ook op Bladel kermis is Flip van de partij om de “hulp in nood” kraam te helpen, Bladel en Netersel hebben dan ook samen een vereniging. Na 20 jaar is Flip met dit vrijwilligerswerk gestopt. Ook zit Flip in de Stichting Netersels Belang, hij is geruime tijd actief lid geweest van onze carnavalsvereniging en maakt ook deel uit van de groep vrijwilligers die elk jaar weer zorgen voor de kerststal. Ook voor andere verenigingen heeft hij de nodige hand- en spandiensten verricht.

De Buntstèkers hebben hiermee hun waardering willen uiten voor het vele vrijwilligerswerk van Flip voor de Neterselse gemeenschap, met name zijn inzet voor de zieken en hulpbehoevenden. Flip bedankt!