Jeugdgroep jeugdvakantieweek

Wederom uitreiking Karel d’n Invoudige in 1999.

Op voordracht van Prins Wout d’n Urste werd het beeldje uitgereikt aan de jeugdgroep jeugdvakantieweek. De groep bestaat uit ongeveer 15 mensen die ieder jaar vanaf maart druk doende zijn om zo’n 100 schoolkinderen in ons dorp een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen. Zij zorgen ervoor dat er ieder jaar weer een leuk thema is en dat er voldoende materialen zijn en leiding is om deze week goed te laten verlopen. Hiervoor is veel voorbereiding nodig.

De Buntstèkers hebben hiermee hun blijk van waardering geuit voor het vele werk dat deze groep inwoners van Netersel heeft. Om zich zo verdienstelijk te maken voor de gemeenschap zonder dat zij daarvoor op de voorgrond treden. Wij hopen dat de werkgroep jeugdvakantieweek nog vele jaren een succesvol bestaan zal hebben hier in Netersel.